dimecres, 12 de setembre de 2012

Qui sóm?


La Xarxa pels Drets Socials de Girona, és una organització ciutadana d'enllaç entre diverses entitats (sindicals, associacions veïnals, ONG solidàries, plataformes de persones afectades i altres), de cara a la promoció de lluites i accions en defensa de l’exercici real per part de tota la ciutadania dels drets 
socials fonamentals (seguretat social, salut, habitatge, educació i participació en la cultura, treball digne i drets laborals) proclamats a la Declaració Universal dels Drets Humans.  
En aquest sentit, la lluita pels drets socials és indestriable de la lluita per la resta de drets personals, cívics i nacionals, també proclamats universalment com a tals, i en conseqüència, de la lluita contra tota mena de discriminació, marginació, dominació, opressió, explotació i espoli.
Lluitem perquè tots els ciutadans i ciutadanes disposem d'un sistema efectiu de seguretat social (pensions/subsidis dignes, renda bàsica universal, ...) ,
tinguem el dret garantit a la salut (per un sistema sanitari públic, gratuït i de qualitat ), 
assolim el dret a un habitatge digne (l’habitatge no és un negoci especulatiu,és un dret; tota persona ha de poder accedir a un habitatge en condicions amb preu just i assequible; no volem que els bancs ens facin culpables de les seves estafes, lluitem per la dació en pagament; per un lloguer just, 
accedim per  igual a l’educació i a la participació en la cultura (per una educació catalana, pública, gratuïta i de qualitat), 
podem tenir un treball digne (amb els drets laborals i sindicals reconeguts universalment i que actualment se’ns estan retallant o suprimint ...)

Com ja s’ha dit defensem de manera indestriable la resta de drets personals i col·lectius, i en aquest sentit  el dret a decidir ha de ser un dret  individual i col·lectiu garantit.
Entenem que les persones i els pobles  tenim el dret permanent a decidir el nostre futur en llibertat.  Treballem per una societat justa i igualitària, com a base d'un país, el nostre, plenament lliure i solidari.

Aquests son els pilars que  ens  dignifiquen com a  persones i han de ser els pilars de la nostra societat. Els actuals atemptats contra aquests drets  ens porta a ajuntar forces per a fer-hi front. No volem permetre un retrocés en cap d’aquests drets i la nostra lluita és per a poder exercir-los amb total llibertat.

CCOO, CUP, COS, Mesa d’Entitats per la Participació , Coordinadora d’ONG ,PAH Girona, UGT, ICV-EUiA , Càritas, Revolta Global, SeneCat, Assemblea Popular de Girona, IAC,Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert , el Nucli Paulo Freire de la UdG, i l'Ateneu 24 de Juny

Girona, 28 de setembre de 2012.