dilluns, 29 d’abril de 2013

LA POR ET SOTMET. ALLIBERA'T I LLUITA!CONTRA LA MISÈRIA PLANIFICADA
CONTRA LA DICTADURA ECONÒMICA
QUE LA POR CANVIÏ DE BÀNDOL


“Dels polítics només podem esperar l’engany, l’única revolució definitiva és la que fa el poble i dirigeixen els treballadors” ( Rodolfo Walsh ).
 
Pocs sabran qui fou l’autor d’aquesta frase. Rodolfo Walsh fou un escriptor i periodista argentí que, en plena dictadura decidí treballar com a expert d’intel·ligència en la resistència. A mesura que els seus companys anaven caient, coneixedor que la seva fi seria pròxima en aquella guerra bruta de tortures, assassinats i desaparicions, el primer aniversari del cop militar escrigué una carta oberta que envià a deu bústies diferents a fi que el seu testimoni el pogués sobreviure. Més enllà de la denuncia de la repressió, Walsh explicà que aquells fets, tanmateix “no són els qui més patiments han ocasionat al poble ni les pitjors violacions dels drets humans. En la política econòmica d’aquest govern ha d’explicar-se no només l’explicació dels seus crims, sinó una atrocitat encara pitjor que castiga a milions d’éssers humans amb la misèria planificada”. Es referia a la teràpia del shock econòmica, l’ús d’una dictadura com a mitjà per assolir l’objectiu d’imposar les polítiques neoliberals que enfonsaren les societats llatinoamericanes, i que portaren a més de la meitat de la gent a viure sota el llindar de la pobresa.
L’endemà d’enviar la carta, el 25 de març de 1977, Walsh, no sense treure l’arma i ferir alguns dels soldats que l’anaven a detenir, fou abatut a trets, i el seu cos fou cremat, i llençat al riu. Una manera de fer bona la seva frase: “Les nostres classes dominants han volgut sempre que els treballadors no tinguin història, no tinguin doctrina, no tinguin herois ni màrtirs. Cada lluita ha de començar de nou, separada de les lluites anteriors: l’experiència col·lectiva es perd, les lliçons s’obliden. La història sembla així com propietat privada els amos de la qual són els mateixos que els de totes les coses”.

Suport de la Xarxa pels Drets Socials de Girona a la ILP per la Renda Garantida Ciutadana


Desde la Xarxa pels Drets Socials de Girona, donem suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la Renda Garantida Ciutadana (de la qual en teniu més informació a aquest enllaç ), fent-ne difusió i recollint signatures perquè aquesta tiri endavant.

Una ILP motivada pels següents motius:

L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, així docs que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana.

Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir un mínim de 50.000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades a tal efecte, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol·licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la.

La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

Eixos centrals del projecte de llei:
La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.

2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:
a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)-Estar vivint legalment a Catalunya.
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.

7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.

8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

dimecres, 10 d’abril de 2013

DINAR POPULAR EN SUPORT A LA PAH 1.5.2013


Celebrem el 1er de Maig, Dia Internacional dels Treballadors, dinant amb la PAH al #BlocSalt.
Els ingressos es destinaran a sufragar les multes i processos legals.
Tiquets d'ajut: 10 euros adult, 5 euros infant.
Apunta-t'hi!